Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontakt

Redaktor Naczelna
Marta Przewoźna
marta.przewozna@forum-media.pl

Redaktor Prowadzący
Anna Kołodziej
anna.kolodziej@forum-media.pl

Biuro reklamy
Małgorzata Sieradzka

tel. (61) 655 58 84
malgorzata.sieradzka@forum-media.pl

Małgorzata Skocz

tel. (61) 66 83 187

malgorzata.skocz@forum-media.pl

Prenumerata
Ewelina Angrot
tel. (61) 66 83 167
ewelina.angrot@forum-media.pl

Biuro Obsługi Klienta
61 66 55 800
bok@forum-media.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.


FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN