Autor: Aleksandra Laudańska

Właścicielka agencji komunikacji COUNICO, wydawca portalu wolniodmetryki.pl i redaktor naczelna „Warszawskiego Miesięcznika Seniorów #POKOLENIA”. Propagatorka idei smart aging, lifelong learning oraz autorskiej koncepcji edukacji do długowieczności. W 2018 roku zdobyła I miejsce w konkursie Siemens Future Living Award za Czaso(do)wolność – futurystyczną wizję życia niezdeterminowanego metryką. 
W 2015 r. została wyróżniona za projekt colivingu dla seniorek. Jurorka w programie Silver Starters 2020. 

Kontakt: aleksandra@counico.com

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Old is the new black. Jak wdrożyć silver marketing do swojej strategii?

Napędzany przez rosnącą średnią długość życia i spadającą liczbę urodzeń świat się starzeje. Implikuje to wiele zmian i nowych wyzwań – społecznych oraz gospodarczych. Srebrna gospodarka (silver economy), czyli wszelka działalność gospodarcza mająca na celu zaspokojenie potrzeb wyłaniających się z procesu starzenia się ludności, staje się faktem. Co więcej, szacuje się, że jest trzecim co do wielkości sektorem gospodarki na świecie, wartym 15 bilionów dolarów rocznie. Silver marketing wspiera ten sektor, oddziałując na „srebrnego” nabywcę. Dotarcie do niego wymaga nowej strategii marketingowej. Jak ją skutecznie wdrożyć?

Czytaj więcej