Old is the new black. Jak wdrożyć silver marketing do swojej strategii?

Strategie w social mediach

Napędzany przez rosnącą średnią długość życia i spadającą liczbę urodzeń świat się starzeje. Implikuje to wiele zmian i nowych wyzwań – społecznych oraz gospodarczych. Srebrna gospodarka (silver economy), czyli wszelka działalność gospodarcza mająca na celu zaspokojenie potrzeb wyłaniających się z procesu starzenia się ludności, staje się faktem. Co więcej, szacuje się, że jest trzecim co do wielkości sektorem gospodarki na świecie, wartym 15 bilionów dolarów rocznie. Silver marketing wspiera ten sektor, oddziałując na „srebrnego” nabywcę. Dotarcie do niego wymaga nowej strategii marketingowej. Jak ją skutecznie wdrożyć?

W miarę jak długowieczność staje się nową normą, będzie ona kształtować przyszły popyt konsumpcyjny i napędzać megatrendy konsumenckie.

POLECAMY

Oto kilka liczb dla wyobrażenia sobie skali zjawiska (wg Euromonitor International 2019):

  • W 2019 roku po raz pierwszy w historii świata liczba osób w wieku 65 lat i starszych przekroczyła liczbę dzieci w wieku 4 lata i poniżej.
  • Do 2030 roku ponad 990 milionów osób skończy 65 lat lub więcej. Jedna czwarta z nich będzie mieszkać w Chinach.
  • Światowa średnia długość życia w chwili narodzin osiągnie wiek 74,4 do 2030 roku, w porównaniu z wiekiem 66,7 w 2000 roku.
  • Wśród ludności w wieku 65 lat i więcej najszybciej rosnącą grupą w najbliższych 10 latach będą osoby w wieku 75-79 lat.

Starzenie się społeczeństwa w połączeniu z dłuższym życiem będzie miało ogromny wpływ na rynek światowy poprzez zmianę stylu życia konsumentów i ich decyzji zakupowych. Zdanie sobie z tego sprawy to pierwszy krok do rozpoczęcia działań, które pomogą wykorzystać możliwości, jakie ta tendencja demograficzna przyniesie w nadchodzących latach. Kolejne kroki to: Poznać (srebrnych konsumentów), Polubić (ich), Przedstawić (swój produkt, usługę – w odpowiedni sposób i we właściwych kanałach), Przekonać (do zakupu).

Nie taki silver straszny, jak go malują, czyli Poznać i Polubić

Stereotypowy obraz starszego człowieka przedstawia kogoś niesamodzielnego, niedołężnego i pozostającego w tyle za szybko zmieniającym się światem. Wydaje się, że po 50. roku życia rozpoczyna się powolne znikanie człowieka na różnych poziomach – zawodowym, społecznym, fizycznym, emocjon...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 5 wydań magazynu "Social Media Manager"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy