Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Radosław Mechło

Ekspert w obszarze reklamy, sprzedaż y i obsługi klienta. Specjalizuje się w budowaniu długofalowych relacji biznesowych opartych na wspó łpracy i zaufaniu. Prowadził mię dzynarodowy dział marketingu w fi rmie Cloudity, wcześ niej zajmował się opieką nad strategicznymi klientami w Ringier Axel Springer Polska, wydawcy takich tytułó w, jak „Komputer Ś wiat”, „Forbes”, „Newsweek”, a takż e właś cicielem portalu Onet.pl. Posiada certyfi kat DIMAQ Proffesional, potwierdzający najwyższe kwalifi kacje w obszarze digital marketingu.
LinkedIn: in/radoslawmechlo

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz