Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategie w social mediach

19 lipca 2021

NR 21 (Czerwiec 2021)

Wpływ strategii marketingowej na biznes – wyniki ogólnopolskiego badania 2021

0 384

W marketingu regularnie pojawia się nowa moda oraz słowa, których zaczynają używać wszyscy wokół. Właśnie taką popularnością od niedawna cieszy się hasło „strategia marketingowa”. Niestety, jest ono bardzo nadużywane i wszystko wokół, od planu marketingowego po realizację kampanii, jest w ten sposób nazywane. Potwierdziło to badanie przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2021 r., dotyczące wpływu strategii marketingowej na biznes. Czym właściwie jest strategia marketingowa? Ile firm w Polsce ją posiada? Jak przekłada się na biznes i współpracę z innymi działami? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w raporcie „Wpływ strategii marketingowej na biznes”.

Dlaczego przeprowadzono badanie?

Podczas codziennej pracy w marketingu można zauważyć duży chaos, który nasilił się w ostatnich miesiącach. Okres pandemii znacząco przyśpieszył proces digitalizacji firm. Marzec 2020 r. to przełomowy czas dla biznesu. Przedsiębiorstwa, które do tej pory stawiały mocno na sprzedaż offline i którym brakowało narzędzi do podjęcia działań w obszarze e-commerce, musiały z dnia na dzień odnaleźć się w nowym otoczeniu biznesowym. 
Te firmy, które miały wiedzę, znały wartość swojej marki, zgłębiły potrzebę klienta i bazowały na strategii marketingowej, mogły łatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Biznesy, w których działania strategiczne nie były do tej pory podejmowane, mogły odczuć ciężar ostatnich miesięcy.
Celem badania, które zostało przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2021 r., było zweryfikowanie poziomu świadomości strategii marketingowej i jej wpływu na rozwój biznesu. Zapytaliśmy o wyzwania, jakie stoją przed współczesnym biznesem, i jak posiadanie strategii może w tym pomóc. 

POLECAMY

Najważniejsze wnioski z badania

W Polsce strategię marketingową posiada 54% firm. Tak wysoki wynik może ucieszyć, choć pogłębiając pytanie respondenci wskazali, że:

 • 50% badanych uważa, że strategia jest tym samym, co plan marketingowy, 
 • 39% badanych uważa, że jest to harmonogram działań. 

Pokazało to błędne przekonanie, że strategia oraz harmonogram czy plan działań są tym samym. Efekt tego myślenia może być taki, że biznes staje się nieefektywny. Żyjąc w otoczeniu biznesowym po pandemii, z widmem globalnego kryzysu i w natężonym otoczeniu konkurencyjnym, kluczowe jest, by zrozumieć swój biznes i iść we właściwym kierunku. Po to właśnie jest strategia marketingowa.
Prowadząc badanie, ważnym aspektem było również to, w jakiej formie strategia marketingowa jest udokumentowana. Wśród 54% respondentów, którzy twierdzą, że w ich firmach jest strategia marketingowa, najwięcej, bo aż 33%, wskazało prezentację jako formę jej udokumentowania. Natomiast 22% badanych stwierdziło, że jest to dokument tekstowy. Pojawiała się też odpowiedź, że strategia jest w głowie prezesa lub właściciela – i wskazało ją 7% badanych. 
– W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat koszty działań związanych z marketingiem i sprzedażą wzrosły z 20 do 50% łącznych kosztów firmy. 
W tym samym czasie zwiększyło się przekonanie, że marketing jest jednym z głównych źródeł sukcesu organizacji. Jak pokazują światowe badania, 81% prezesów firm postrzega marketing jako kluczowy czynnik wzrostu i rozwoju. Jednocześnie 70% badanych nie wierzy, że marketing ma właściwe miejsce i rolę w firmie. Przejawia się to często brakiem strategii marketingowej, myleniem jej z planami czy biurokratycznym myśleniem – komentuje raport dr hab. Robert Kozielski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego.

Dlaczego firmy nie mają strategii marketingowej? 

Respondenci badania zostali zapytani, dlaczego nie ma takowego dokumentu w ich firmie. Najczęstszy wskazany powód to brak budżetu na jego opracowanie. W samym raporcie pojawia się również informacja 
o postrzeganiu kosztów budowy strategii z perspektywy przedstawicieli różnej wielkości biznesu. 
Według badanych znaczącym powodem jest brak wiedzy na temat marketingu strategicznego oraz to, że wiele firm nie liczy zwrotu z prowadzonych działań marketingowych. Wskazywano również, że dużym wyzwaniem, bo aż u 50% respondentów, jest brak odpowiednich zasobów i kompetencji, dzięki którym można opracować strategię. 
Pokazuje to, że edukacja polskich marketerów jest, niestety, na niskim poziomie. O ile kompetencje w nowych obszarach, takich jak np. digital, są bardzo wysokie, zdecydowanie brakuje solidnych podstaw w obszarze marketingu strategicznego. Często pojawiała się również odpowiedź, że firma w ogóle nie posiada strategii, a ich dział marketingu realizuje jedynie zlecenia zarządu lub działu sprzedaży.
 

 Rys. 1. Powody braku strategii marketingowej w firmach. Źródło: buzzcenter.pl


Co bardzo ważne, podczas badania respondenci zostali zapytani, jakie są najważniejsze elementy strategii marketingowej. 
I o ile one zostały wymienione poprawnie, to 77% respondentów uznało, że analiza makroekonomiczna nie jest kluczowa. Ostatni rok pandemii pokazał jednak, że to właśnie szerokie otoczenie może mieć istotny wpływ na to, jak wygada biznes. To pytanie po raz kolejny pokazało również, jak często strategia mylona jest z planem marketingowym.
 

 Rys. 2. Najważniejsze elementy strategii marketingowej. Źródło: buzzcenter.pl


Aż 68% respondentów badania uważa, że wskazanie kierunku działań firmy jest największą korzyścią z posiadania strategii marketingowej. Twierdzą oni również, że strategia układa działania, ogranicza chaos w organizacji i daje podstawę do planowania marketingowego. W pytaniach o wady 38% respondentów za największą uważa zbyt długi czas jej opracowania. Wśród innych odpowiedzi, które stanowią 14%, wskazywano natomiast, że posiadanie strategii nie ma wad, a negatywne postrzeganie kosztów z nią związanych wynika z braku zrozumienia jej wpływu na biznes.
 

 Rys. 3. Korzyści wynikające z posiadania strategii marketingowej. Źródło: buzzcenter.pl

 

 Rys. 4. Wady posiadania strategii marketingowej. Źródło: buzzcenter.pl


Kwestia kosztu opracowania strategii marketingowej to zwykle najbardziej interesujący aspekt. Zapytaliśmy respondentów, jaki ich zdaniem powinien być to koszt. Pokazało to, jakie jest postrzeganie wartości takiej inwestycji. Z odpowiedzi respondentów wynika, że ich zdaniem koszt opracowania strategii marketingowej przez zewnętrznego dostawcę jest uzależniony od zakresu działań, wielkości firmy oraz oczekiwań.

 • 5000 zł – 15 000 zł – 31%,
 • 15 000 zł – 25 000 zł – 26%,
 • 25 000 zł – 40 000 zł – 27%,
 • Powyżej 40 000 zł – 16%.

Wnioski wyciągnięte z badania wskazują, że im większa jest firma, tym typowana jest wyższa kwota inwestycji w budowę strategii marketingowej. Pokazuje to, jaka jest percepcja kosztów marketingowych oraz możliwości finansowych firmy. Tego typu podejście jest poprawne, ponieważ koszty budowy strategii mają bezpośrednią korelację z ilością danych, które powinniśmy przeanalizować, oraz skalą firmy. 
Nie było zatem dla nas zaskoczeniem, że mikroprzedsiębiorcy wskazywali przedział od 5000 zł do 15 000 zł – 65% badanych, a przedstawiciele średnich firm – od 15 000 zł do 25 000 zł – 26% respondentów. Z kolei duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników wskazały kwotę przekraczającą 40 000zł – 16% badanych. 

Audyt marketingowy w firmach

W badaniu zadano również pytani...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 5 wydań magazynu "Social Media Manager"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • Dostęp do czasopisma w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy