Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategie w social mediach

7 maja 2021

NR 20 (Kwiecień 2021)

Planowanie strategii marketingowej – czy to ma sens?

0 410

Jasną i konkretną strategię marketingową umiejscowioną w czasie powinna posiadać każda firma, która nastawia się na ciągły wzrost oraz dalszy rozwój. Należy w niej podsumować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, zdefiniować komunikację z odbiorcą, określić cele działalności marketingowo-sprzedażowej, a także scharakteryzować grupę docelową oraz personę klienta idealnego. Złota zasada marketingu mówi, że dobra strategia marketingowa to połowa przyszłego sukcesu. Musi być zrobiona logicznie oraz posiadać wszystkie informacje pozwalające na pozytywne oddziaływanie, nawet przy niekorzystnych wynikach.

Czym jest strategia marketingowa? 

Strategia jest dokumentem, w którym osoba odpowiedzialna za marketing i promocję przedsiębiorstwa definiuje kwestie związane z najważniejszymi celami marketingowymi oraz ich sposobem realizacji, grupą klientów docelowych, formą dotarcia oraz kanałami komunikacji z konsumentami, kosztorysem działań marketingowych oraz analizą konkurencji i przewag nad obecnie działającymi na rynku rozwiązaniami. Warto podkreślić, że często marketingowcy budują przekaz komunikacyjny, opierając się właśnie na przewagach konkurencyjnych, kreując tzw. nieuczciwe przewagi (unfair advantages). Nierzadko w strategii marketingowej znajdziemy też kwestie związane z analizą wewnętrzną oraz zewnętrzną sytuacji przedsiębiorstwa.
Bezpośrednim celem stworzenia dobrej strategii marketingowej jest wysoka efektywność promocji oraz działań marketingowych firmy. Podstawowym zadaniem na początku tworzenia strategii marketingowej jest określenie narzędzi służących do reklamy. Zdecydowanie różnorodne kanały komunikacji będą wykorzystywane w przypadku produktów cyfrowych, a inne w przypadku biznesów opierających się na usługach. Strategia marketingowa pomoże ujednolicić schemat podejmowanych aktywności i uporządkować działania marketingowe na różnych płaszczyznach kontaktu z potencjalnym klientem. Częścią strategii marketingowej jest plan umiejscowiony w czasie, pozwalający na chronologiczne realizowanie zadań, opierając się na konkretnych założeniach, a także kreując w świadomości odbiorcy pożądany przez nas obraz komunikacji.

POLECAMY

Jakie działania podjąć na początku tworzenia strategii marketingowej?

Pierwszym krokiem jest określenie kilku kluczowych aspektów pozwalających później na dostosowanie działań marketingowych do rynku oraz potencjalnych odbiorców. Priorytetowe jest scharakteryzowanie wielkości rynku, na którym chcemy działać, jego nasycenia innymi podmiotami, a także powtarzalnych zachowań. Ważne jest także sprawdzenie oraz zweryfikowanie zapotrzebowania naszej potencjalnej grupy docelowej oraz scharakteryzowanie persony klienta idealnego. Istotne będzie również zdefiniowanie komunikacji, oparte na jej przewagach wypracowanych nad innymi podmiotami działającymi 
w naszym segmencie rynku. 
Kluczową aktywnością w trakcie tworzenia strategii marketingowej jest określenie grupy docelowej. Precyzyjne sformułowanie segmentacji klientów chroni przedsiębiorcę m.in. przed zbędnymi działaniami marketingowymi, ukierunkowanymi na niewłaściwych odbiorców – co wynikowo może prowadzić np. do niskiej konwersji na sprzedaż. 

Aktywności konsumenckie można podzielić na pięć etapów relacji zawartej z klientem. 

 1. Na początku komunikacji z odbiorcą występuje etap rozwoju świadomości produktu u klienta. Działania promocyjne powinny być skierowane w taki sposób, aby przyciągnąć klienta do produktu.
 2. W drugim etapie relacji należy zainteresować klienta właściwościami lub funkcjonalnościami produktu.
 3. Kolejnym krokiem jest przekonanie klienta, że nasz produkt jest mu potrzebny oraz przyniesie mu realną korzyść.
 4. Czwartym etapem jest zakup. W tym momencie przez działania promocyjne należy przekonać klienta do zakupu produktu. Jest to najtrudniejszy etap aktywności marketingowych, gdyż następuje w nim transakcja z klientem strategicznym.
 5. Ostatnim etapem jest lojalność oraz działania posprzedażowe. W tym miejscu przez efektywne wsparcie klienta, wydajny i prawidłowo działający produkt oraz dalszą promocję należy przekonać nabywcę do ponownego zakupu.
   
Standardowy proces relacji zakupowej klienta z marką możemy także zdefiniować jako:
 • świadomość marki,
 • zainteresowanie,
 • rozważenie zakupu,
 • chęć zakupu,
 • zakup.

 
Marketing czy sprzedaż?

Starsze opracowania naukowe jasno wskazują, że zadaniem działu marketingowego są tylko pierwsze dwa etapy lejka (świadomość marki oraz zainteresowanie), a za pozostałe trzy (rozważenie zakupu, chęć zakupu i zakup) odpowiada zespół sprzedażowy. W dzisiejszych realiach, przy ogromnym udziale zakupów online wewnątrz rynku handlu (wg szacunków PMR Market Experts rynek handlu internetowego w Polsce w 2019 r. wart był ponad 61 mld zł i stanowił prawie 11% całego rynku handlu detalicznego, a w 2025 r. udział ten sięgnie prawie 20%) różnice między zadaniami osób odpowiedzialnych za marketing i sprzedaż zdecydowanie się rozmywają. 
 

Rys. 1. Lejek aktywności konsumenckich zawieranych w relacji marka – klient


Obecnie można zidentyfikować marketing jako działania mające na celu zwiększenie świadomości marki, zainteresowanie potencjalnego konsumenta, a także spowodowanie rozważenia zakupu. Handlowcy są także odpowiedzialni za generowanie rozważenia, a następnie chęci dokonania transakcji, a potem zamknięcie sprzedaży.

Z czego powinna składać się dobra strategia marketingowa?

Poza dokładną charakterystyką persony klienta idealnego, zweryfikowaniem zapotrzebowania naszej potencjalnej grupy docelowej, analizą rynku i konkurencji, a także określeniem aktywności konsumenckich i lejka sprzedażowego, tworząc skuteczną strategię marketingową, nie możemy pominąć kilku fundamentalnych czynności, które później mogą mieć kluczowy wpływ na efektywność przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest stworzenie planu marketingowego, określenie kanałów komunikacji oraz założenie celów przyszłych działań promocyjnych.

Kanały komunikacji – klucz do sukcesu?

Właściwe określenie kanałów komunikacji marki jest fundamentem do owocnych działań promocyjnych. Przypuśćmy, że forma i treść jednostek marketingowych będą perfekcyjne, lecz holistycznie, jaki to da rezultat, gdy kanały, które będziemy wykorzystywać w marketingu, będą pozbawione osób potencjalnie zainteresowanych produktem? 
Odpowiadając na powyższe pytanie – wyniki sprzedażowe będą skrajnie negatywne, a przedsiębiorstwo tylko i wyłącznie przeznaczy finanse na nieskuteczną promocję. Analizując podział kanałów komunikacji, można je podzielić na trzy główne grupy – kanały cyfrowe, kanały offline oraz kanały zdalne. 
 

Rys. 2. Rodzaje kanałów komunikacji


Kanały cyfrowe umożliwią Ci komunikację z Twoim klientem drogą online. Są to np. strona WWW, afiliacja, media społecznościowe, portale agregujące oferty oraz aplikacje mobilne. Zastanów się, gdzie najwięcej czasu spędzają konsumenci z Twojej grupy docelowej oraz priorytetyzuj te umiejscowienia reklam. Nie warto jednak zapominać o dywers...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 5 wydań magazynu "Social Media Manager"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • Dostęp do czasopisma w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy