Spójność – klucz do sukcesu w strategii marki

Strategia marki

Spójność jest kluczowym elementem strategii marki, który może zadecydo- wać o jej sukcesie. Kiedy konsumenci wchodzą w interakcję z marką, oczekują spójności we wszystkich punktach styku. Jeśli marka jest niespójna w swojej komunikacji oraz identyfikacji wizualnej, może to prowadzić do zamieszania i nieufności odbiorców, a nawet spadku ich lojalności wobec marki.

Czym jest spójność marki?

Spójność marki odnosi się do praktyki utrzymywania jednolitego podejścia do doświadczenia odbiorcy we wszystkich punktach kontaktu z marką. 

POLECAMY

Oznacza to, że wszystkie interakcje odbiorcy z marką, zarówno te z wykorzystaniem mediów społecznościowych, reklamy, jak i te za pośrednictwem kontaktów osobistych, powinny być spójne pod względem tonu, stylu komunikacyjnego, wizualnego, strategicznego oraz ogólnego przekazu. 

W spójności nie może być miejsca na sprzeczności czy mylne lub zmieszane przekazy.

Dlaczego spójność jest ważna w strategii marki?

1. Buduje rozpoznawalność i zaufanie do marki.

Spójność marki pozwala na zbudowanie jej tożsamości i utrzymanie odpowiedniego wizerunku, który jest łatwo rozpoznawalny na rynku. Dzięki temu odbiorcy mogą łatwiej zapamiętać markę i kojarzyć ją z określonymi wartościami. 

Buduje ona również wiarygodność marki w oczach konsumentów, a to powoduje, że są oni skłonni bardziej ufać marce, jej usługom i produktom. 

Warto dodać, że marka, która jest spójna, pozwala na budowanie większego zaangażowania klientów i dzielenie się pozytywnymi doświadczeniami z nią.

2. Pomaga odróżnić się od konkurencji.

Spójność pozwala marce wyróżnić się na rynku i ułatwia odbiorcom identyfikację. Dzięki spójnej strategii, komunikacji i identyfikacji wizualnej we wszystkich miejscach styku, marka tworzy swoją unikalną tożsamość. 

Umożliwia to nie tylko samo wyróżnienie, ale również ułatwia dotarcie do odpowiedniej grupy odbiorców z przekazem oraz ofertą. 

Marka z jasną i spójną tożsamością...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 5 wydań magazynu "Social Media Manager"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy