Dołącz do czytelników
Brak wyników

Facebook marketing

29 lipca 2019

NR 11 (Lipiec 2019)

Pięć pułapek prawnych organizowania konkursów w mediach społecznościowych

0 1222

Aktywność w mediach społecznościowych to dzisiaj podstawa internetowego marketingu. Typową formą promocji w sieci, na jaką decydują się marketerzy, jest organizowanie konkursów, a social media są na to idealnym miejscem. Jeżeli planujesz taki przeprowadzić, to stoi przed Tobą wiele wyzwań nie tylko marketingowych, ale także tych związanych z aspektami prawnymi. Konkurs musi być zgodny zarówno z regulaminem danego portalu społecznościowego, jak i z obowiązującym prawem – inaczej mogą Cię spotkać przykre konsekwencje. Artykuł opisuje najpoważniejsze zagrożenia prawne związane z tą formą marketingu w mediach społecznościowych.

Po pierwsze: działaj zgodnie z regulaminem

Ponieważ organizujesz konkurs za pośrednictwem portalu społecznościowego, musisz zadbać o to, aby nie naruszać warunków korzystania z niego. Złamanie zasad serwisu może skutkować usunięciem treści dotyczących konkursu, a także poważniejszymi konsekwencjami w postaci czasowej blokady lub nawet usunięcia konta. Aby uniknąć tych nieprzyjemności, należy zawsze uzgodnić publikowaną treść z regulaminem konkretnego portalu społecznościowego. Różne serwisy mają bowiem odmienne regulacje dotyczące konkursów i akcji promocyjnych.

POLECAMY

Serwisem najchętniej wybieranym dziś do organizacji konkursów jest Facebook, mimo że posiada on najsurowsze wymogi w tym zakresie. Warto przytoczyć niektóre z nich. Przede wszystkim Facebook zakazuje wykorzystywania w ramach konkursów prywatnych osi czasu użytkowników oraz połączeń między znajomymi. Oznacza to, że zakazane są wszelkie praktyki, takie jak nakłanianie użytkowników do udostępniania postów organizatora na własnych profilach, oznaczania znajomych, zapraszania ich na wydarzenia czy do lajkowania profilu organizatora itd. Zakaz ten ma na celu ograniczanie spamu i należy go traktować poważnie. Jeżeli chcesz, aby Twój konkurs dotarł do szerokiego grona odbiorców, to musisz zadbać o to przez ciekawą treść czy atrakcyjne nagrody. Droga na skróty w postaci wymuszania na uczestnikach konkursu jego dodatkowej promocji może doprowadzić do konfliktu z administratorami serwisu. 

Kolejnym istotnym elementem wymogów Facebooka jest to, że narzuca on organizatorom obowiązek zapewnienia zgodnej z prawem obsługi promocji, w tym zamieszczenia oficjalnego regulaminu. Facebook nie określa w sposób wyczerpujący koniecznej treści regulaminu konkursu – wymienia jedynie w ramach otwartego katalogu takie elementy, jak warunki oferty i wymagania wstępne, np. ograniczenia dotyczące wieku i miejsca zamieszkania uczestników. Bezwzględnie należy jednak zawrzeć postanowienia o pełnym zwolnieniu serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika, a także informacji, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana. 

Organizując konkurs na Facebooku, pamiętaj, że:

 • warunkiem wzięcia w nim udziału nie może być: 
  – udostępnienie przez użytkownika jego treści na swojej osi czasu,
  – oznaczanie innych użytkowników,
  – zapraszanie innych użytkowników do udziału,
  – lajkowanie profilu organizatora,
 • masz obowiązek:
  – zamieszczenia regulaminu konkursu,
  – zamieszczenia w regulaminie informacji, takich jak warunki oferty czy wymagania wstępne (np. ograniczenia dotyczące wieku czy miejsce zamieszkania),
 • masz bezwzględny obowiązek:
  – umieszczenia w regulaminie informacji o pełnym zwolnieniu serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika,
  – zamieszczenia w regulaminie informacji o tym, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Po drugie: uważaj na element losowy

Jednym z pozornie łatwych sposobów urządzenia konkursu w mediach społecznościowych może być losowanie zwycięzców spośród wszystkich uczestników, którzy wykonali jakąś drobną akcję, np. polubili post konkursowy lub zostawili komentarz. Mogłoby się wydawać, że jest to forma niewymagająca zarówno znacznego zaangażowania ze strony organizatora, jak i wielkiej aktywizacji odbiorców, dzięki czemu może przyczynić się do znacznego wzrostu liczby uczestników konkursu i potencjalnie zwiększyć zasięgi takiej treści. Inną pozornie dobrą formułą przeprowadzenia konkursu może się wydawać wylosowanie zwycięzcy spośród wszystkich uczestników, którzy przykładowo udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie. Takie rozwiązania niosą jednak ze sobą bardzo poważne skutki prawne. 

Jeżeli wynik konkursu – w którym możliwe są do zdobycia nagrody pieniężne lub rzeczowe – zależy od przypadku, to jest on grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, konkretnie loterią promocyjną. Organizacja loterii wiąże się z szeregiem obowiązków, jakie ustawa narzuca organizatorom oraz z surowymi konsekwencjami w razie uchybienia im. Co istotne, wartość nagród nie ma na to wpływu. Jakie zatem są to wymogi?

Po pierwsze, przeprowadzenie loterii wymaga uzyskania zezwolenia właściwego dyrektora izby administracji skarbowej, co samo w sobie już jest istotną komplikacją. Zezwolenie takie uzyskuje się bowiem na wniosek, do którego należy załączyć szereg dokumentów, takich jak projekt regulaminu gry, bankowe gwarancje wypłat nagród, dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii promocyjnej oraz aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wniosek powinien zostać złożony przynajmniej dwa miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia loterii promocyjnej wraz z opłatą za udzielenie zezwolenia, wynoszącą 10% wartości puli nagród, lecz nie mniej niż 50% tzw. kwoty bazowej (wyliczanej na zasadach określonych w ustawie, w 2019 r. wynosi ona 4811,42 zł). Organizacja loterii bez wymaganego zezwolenia wiąże się z karą pieniężną dla organizatora, wynoszącą pięciokrotność opłaty za wydanie zezwolenia. Urządzanie loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia stanowi także przestępstwo karno-skarbowe, zagrożone karą grzywny albo karą pozbawienia wolności do lat trzech. 
 

Wskazówka

Jeżeli wynik konkursu, w którym można wygrać nagrody rzeczowe lub pieniężne, zależy od przypadku (zwycięzca zostaje wylosowany), to jest on grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a – konkretnie – loterią.


Jak widzisz, przeprowadzenie nawet prostej loterii o niskiej wartości nagród, wiąże się z dużymi obciążeniami od strony prawnej. Przy typowych konkursach w mediach społecznościowych o prostych zasadach i drobnych nagrodach będzie to na ogół nieproporcjonalnie duże utrudnienie. Z uwagi na grożące poważne konsekwencje powinieneś zawsze być wyczulony na elementy losowe w organizowanych konkursach. Zastępuj je kryteriami ocennymi – w takim przypadku należy jednak pamiętać, by regulamin określał, przez kogo i na jakich zasadach dokonywana jest ta ocena, i że powinno to być opisane w jasny sposób (np. zwycięzcę wybierze jury złożone z 5 osób powołanych przez organizatora konkursu na podstawie najzabawniejszego komentarza pod postem) – lub kryteriami obiektywnymi (zwycięzcą zostanie osoba z największą liczbą reakcji pod komentarzem).

Po trzecie: bądź ostrożny z danymi osobowymi

Nieuniknione przy organizacji konkursu w mediach społecznościowych jest gromadzenie danych osobowych uczestników. Powoduje to konieczność dostosowania konkursów do obowiązujących przepisów o ochronie danych – a więc przede wszystkim RODO, o którym na pewno słyszałeś. Oto główne obowiązki organizatora konkursu. Zawsze na początku powstaje pytanie, kto jest administratorem danych – czy firma, która zleciła organizację konkursu, czy agencja, która go organizuje na zlecenie klienta. Najczęściej administratorem danych osobowych powinna być firma zlecająca –
to ona bowiem decyduje, w jakich celach i jakimi środkami będą przetwarzane dane osobowe klientów. 

Po stronie administratora danych będzie spoczywał obowiązek informacyjny. Dopełnić go należy przez dostarczenie odpowiednich informacji, ściśle określonych w przepisach RODO. Informacje te powinny być jasno wyodrębnione spośród pozostałych udzielonych uczestnikowi konkursu. Dlatego nie rekomendujemy zamieszczania informacji RODO w regulaminie. Informacje wymagane przez RODO obej...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 5 wydań magazynu "Social Media Manager"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • Dostęp do czasopisma w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy