Ochrona danych osobowych a regulaminy mediów społecznościowych

Firma w social mediach

W dobie społeczeństwa informacyjnego oraz powszechnego skupienia wokół ochrony danych osobowych warto zastanowić się nad tym, jakie dane tak naprawdę przekazujemy serwisom społecznościowym, a przede wszystkim, w jaki sposób mogą być one wykorzystywane.

Nie można zaprzeczyć, że żyjemy w świecie, w którym znaczna część naszej codziennej aktywności przeniosła się do środowiska wirtualnego. Niemal niemożliwe jest wskazanie osoby, która co najmniej kilka (bądź kilkadziesiąt) razy w ciągu dnia nie loguje się choćby do jednego z najpopularniejszych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter czy LinkedIn. Każdy z nich przepełniony jest danymi osobowymi swoich użytkowników. Jednak trafiając do nieco innego kręgu odbiorców, poszczególne portale mają odmienne cele, w związku z czym do swojego funkcjonowania potrzebują różnych danych na temat korzystających z nich internautów. Rodzi się jednak pytanie, czy aż tak duża ilość naszych danych jest niezbędna do prowadzenia przeciętnego profilu? Do czego mogą zostać wykorzystane informacje o naszej lokalizacji, numerze karty płatniczej czy kształcie twarzy? 

POLECAMY

Skąd wiemy, jak chcemy chronić nasze dane? 

RODO to hasło, z którym w ostatnim czasie spotykamy się bardzo często. I dobrze, ponieważ problematyka ochrony danych osobowych dotyka niemal każdej sfery naszego życia codziennego, a jak mówi znana łacińska paremia – ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi. 

Obowiązujące obecnie przepisy w tym zakresie statuują szereg zasad mających zapewnić przede wszystkim bezpieczne przetwarzanie danych osób fizycznych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L Nr 119, s. 1), zwane potocznie RODO, w art. 5 wskazuje, że dane powinny być przetwarzane m.in. zgodnie z zasadami adekwatności oraz minimalizmu. Oznacza to, że powinny być one przetwarzane w takim zakresie, jaki jest niezbędny do osiągnięcia określonego przez administratora celu przetwarzania, który z kolei powinien być współmierny i dostosowany do konkretnej sytuacji. 

Przepisy RODO odnoszą się do działalności prowadzonej przez podmioty mające siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), niemniej jednak rozporządzenie wykorzystujemy także do przetwarzania danych osobowych osób przebywających w Unii (o ile czynności przetwarzania wiążą się m.in. z oferowaniem towarów lub usług bądź z monitorowaniem zachowań osób, których dane dotyczą). W związku z powyższym, mimo że większość portali społecznościowych pochodzi spoza Europy, obszar ich działalności obejmuje również terytorium krajów członkowskich UE, a zatem zobowiązane są one do przestrzegania wszelkich zasad przewidzianych przez RODO. 

Potencjał mediów społecznościowych 

Od lat niezaprzeczalnym liderem wśród portali społecznościowych jest Facebook, dzieki któremu twórca Mark Zuckerberg zapoczątkował złotą erę mediów społecznościowych. Mając początkowo 
w zamierzeniu integrowanie wąskiego kręgu studentów Uniwersytetu Harvarda, obecnie zrzesza on około 2 mld ludzi na całym świecie....

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 5 wydań magazynu "Social Media Manager"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy