Od celu do efektu, czyli jak skutecznie zaplanować działania digitalowe

Firma w social mediach

Zarówno w życiu, jak i w marketingu czy biznesie podstawą do podejmowania działań i decyzji powinno stać się określenie problemu, z jakim chcemy się zmierzyć. Brzmi jak truizm? Dla niektórych pewnie tak, a jednak w rozmowach z klientami zauważamy, że często oni sami nie potrafi ą sprecyzować, z jakimi wyzwaniami mierzą się na co dzień. Zachęcam do używania zamiennie określenia problem oraz wyzwanie. Wówczas otwierają się zupełnie inne przestrzenie analizy.

Problem zazwyczaj odbieramy w kontekście negatywnym, natomiast wyzwanie prowadzi do pozytywnych skojarzeń. Dla rozmówców często zaskakujący jest fakt, że „problem” możemy analizować z różnych perspektyw.
Warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

POLECAMY

  • Z jakim problemem borykasz się na co dzień, prowadząc biznes?
  • Jakie dotychczasowe działania podejmowałaś i jakie pojawiły się problemy?
  • Jaki problem widzisz w swojej firmie? Czy zespół posiada kompetencje we wszystkich obszarach: sprzedażowych, marketingowych, technologicznych, prawnych?
  • Jaki problem rozwiązuje twój produkt w swojej grupie docelowej?
  • Z jakimi problemami mierzą się twoi klienci oraz jakich wartości oczekują?

Pytań może pojawić się wiele w zależności od stopnia pogłębienia danego tematu. Ważne jest, abyśmy już na samym początku działań mieli dużą otwartość i chęć zebrania jak największej liczby 
informacji.
Analiza problemu pozwoli nam także na zdefiniowanie głównych i szczegółowych celów (zarówno biznesowych, jak i wizerunkowych) oraz precyzyjnych efektów, jakie chcemy osiągnąć na poszczególnych etapach projektu.
Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) mierzą realizację założonych celów poszczególnych procesów, przeważnie krótkoterminowych. Punktem wyjścia podczas wyboru odpowiednich KPI jest określenie celu strategiczne...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 5 wydań magazynu "Social Media Manager"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy